Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pořady

Rozmístění programu Bloody Xmas 2014 (aktualizace 31. 10.)

Přihlášené pořady na Bloody Xmas 2014 (aktualizace průběžně)

Program Blody Xmas 2014 (aktualizace 12.11.)

Vysvětlení zkratek v programu Bloody Xmas

Přihlášení vlastního pořadu do programu

Přihlašování pořadů a časový program má uzávěrku 15. 10. Program bude v tu dobu z 90% hotov, doladěn bude cca 14 dní před festivalem.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu i na místě. Pokud ke změnám programu z technických důvodů nebo důvodu neúčasti pozvaného hosta přes veškerou snahu dojde, budou změny s předstihem oznamovány (zvýrazněné barevným podložením textu) na hlavní informační tabuli festivalu - viz Informační služby.

Vytištěný celý program Bloody Xmas i s anotacemi bude vyvěšen na informačních plochách Bloody Xmas. Součástí tištěného programu jsou i vysvětlivky zkratek, otvírací doby občerstvovacích zařízení, základní pravidla účasti a další informace.

Hlavní časový rozvrh

Otevření recepce 14. 11. v 14 h. Přednáškový program 10 - 22 h.
Zahájení programu 14. 11. v 16 h. Herní program 9 - 1 h.
Oficiální zahájení 14. 11. v 20 h. Ukončení festivalu 17. 11. v 17 h.